آخرین های دیسکی سوالات

  • 2

سلام. کسی هست ماهی ۵ درصد سود کنه و استراتژی با ریسک پایین داشته باشه؟

  1. سود ۵ درصد در ماه به صورت تجمیعی فرد رو بعد از چند سال میلیاردر می‌کنه. هیچ‌کس نمی‌تونه ادعا کنه میتونه با هر سرمایه‌ای به صورت مستمر و مداوم این میزان سود کنه.

    سود ۵ درصد در ماه به صورت تجمیعی فرد رو بعد از چند سال میلیاردر می‌کنه. هیچ‌کس نمی‌تونه ادعا کنه میتونه با هر سرمایه‌ای به صورت مستمر و مداوم این میزان سود کنه.

    دیدن کمتر
    • 1