آخرین های دیسکی سوالات

محمد یزدانی
  • 0
  • 0

بنده که اکیدا پیشنهاد میکنم بدون علم از تئوری موجی وارد بازار های مالی نشید من برای یادگیری الیوت زمان زیادی سپری کردم، بعد از یادگیری تئوری الیوت کلاسیک به سراغ یادگیری الیوت پیشرفته در آکادمی الیوت ...